Про послугу

Великі та середні підприємства щодня обробляють великий обсяг інформації, врахованої в системі ERP, проводять порівняльний аналіз роботи план-факт, створюють звіти про результати роботи, коригують старі і складають нові графіки роботи підприємства.
Імітаційна модель дозволяє прискорити процес аналізу даних в ERP системі з урахуванням особливості роботи вашого підприємства, спростити процес створення виробничих планів, оцінити ризики прийняття рішення, проводить порівняльний аналіз прийняття 2 різних рішень, проводить оптимізаційний аналіз метрик роботи підприємства.
Імітаційна модель стане незамінним помічником для прийняття рішень.

Що ми робимо

 1. Досліджуємо модельовані процеси
  Складаємо діаграму процесів вашого підприємства, структуруємо їх, виявляємо ключові фактори, що впливають на процес роботи підприємства.
 2. Розробляємо імітаційну модель
  На основі проведеного аналізу процесів підприємства ми розробляємо імітаційну модель, враховуючи всі процеси підприємства, розробляємо модуль інтеграції з вашої ERP системою, існуючими звітами в форматі Excel, проводимо тестування моделі, надаємо підтримку при її використанні. Створюємо нові модулі або змінюємо вже існуючі при необхідності змінити модель.
  Створюємо 2D / 3D візуалізацію роботи вашого підприємства.

  Модель може складатися з таких модулів:
  – модуля логістики
  – модуля фінансів
  – модуля виробництва
  – модуля проведення оптимізаційних експериментів
  – модуля побудови порівняльних експериментів
  – модуля побудови звітів
  – модуля інтеграції

 3. Інтеграція
  Проводимо інтеграцію з існуючою ERP системою і звітами підприємства. Розробляємо модуль побудови звітів на основі даних, отриманих в результаті роботи імітаційної моделі.

Етапи

 • Формальний опис існуючих процесів і виявлення цілей моделювання
 • Складання технічного завдання
 • Підписання договору
 • Раозробка імітаційної моделі
 • Тестова інтеграція з ERP системою
 • Перший етап тестування з замовником
 • Доопрацювання моделі
 • Другий етап тестування з замовником
 • Остаточні правки в модель і остаточна настройка модуля інтеграції
 • Здача проекта замовнику
 • Підтримка користувачів проекту протягом наступних 12 місяців.

Основні переваги для вас

 • Прискорення процесу аналізу результатів роботи вашого підприємства
 • Проведення порівняльного аналізу роботи прийняття при різних рішеннях в безризиковому середовищі з урахуванням особливостей ваших виробничих процесів
 • Перевірка гіпотез щодо оптимізації роботи вашого підприємства в безризиковому середовищі
 • Можливість змоделювати роботу вашого підприємства в певний день виходячи з даних в ERP системі за допомогою імітаційної моделі
 • Отримання імітаційної моделі для повсякденного використання, модель не обмежена в часі

Форма заявки на розрахунок вартості роботи

Ім'я*

Email*

Тема

Повідомлення

* - обов'язкові поля.