Імітаційні моделі: переваги використання

З кожним роком зростає кількість проектів, при створенні яких використовувалось імітаційне моделювання. Ми підготували невеликий огляд аспектів, завдяки яким імітаційні моделі можуть бути корисними.

1. Візуалізація

Візуалізація модельованого процесу допомогає краще зрозуміти взаємодію окремих частин проекту. Вона набагато інформативніша, багато помилок та недоліків процесу виявляють саме за допомогою візуалізації.

2. Модельний час

Модельний час – невід’ємна частина будь-якої імітаційної моделі. Всі процеси моделі так чи інакше відбуваються у часі, всі складові системи взаємодіють у часі. Можливість прискорити чи сповільнити модельний час відкриває великі аналітичні та оптимізаційні можливості. Наприклад, ми розробили логіку роботи системи упродовж однієї доби, прискоривши модельний час ми можемо побачити результати роботи за добу, місяць, рік.

3. Випадкові процеси

При моделюванні реальних процесів майже немає лінійних алгоритмів. Процеси відбуваються з різними затримками у часі, у випадковій послідовності і мають різні наслідки. Це все є випадковими процесами, можливість їх реалізації робить модель більш реалістичною.

4. Вхідні параметри

Можливість керування вхідними параметрами до початку роботи моделі чи у процесі роботи – одна із ключових переваг використання імітаційного моделювання для аналізу систем та процесів. Це дає можливість визначити опимальні параметри, за яких досягається максимальна ефективність роботи системи (процесів), визначити залежність між вхідними та вихідними параметрами.

5. Результати роботи

Можливість надати результати роботи у різному вигляді (анімація, графіки, експорт у зовнішні файли) дозволяє інтегрувати модель в уже існуючу інформаційну систему, забезпечує високі презентаційні можливості, чого не можна сказати про таблиці та цифри.